Sandra Gevaert Adresgegevens

pijltje Be the Change you wish to see in the world

"Take the risk of being seen in all of your glory! Your need for acceptance can make you invisible in this world, don't let anything stand in the way of the light that shines through you."
"Your job is not figuring out how things will happen for you, just open the door in your head and when the door opens in real life, walk through it."
Jim Carrey during his Commencement Address at the 2014 Maharishi University of Management Graduation

Sandra presenteert Forum 'Nyenrode is Your Business'
Sandra presenteert Forum 'Nyenrode is Your Business'

Wat een uitdaging, durf te stralen, jezelf te zijn, te laten zien en te kiezen voor wat je hart je ingeeft! Het wordt met de jaren makkelijker. Door ervaring, zelfreflectie en veel loslaten. Dankzij bijzondere relaties met mensen. En ook door steeds meer je hart te volgen en te doen waar je blij van wordt. Voor Sandra betekende dat onder meer dat zij een carrière met een prachtig perspectief opgaf om voor zich zelf te kiezen en als zelfstandig ondernemer te gaan werken. In 2001 start Sandra met QYO door te doen wat zij altijd al deed, maar dan meer bewust en gericht. Het verbinden van mensen en werelden. Het persoonlijke met het zakelijke, de binnenwereld met de buitenwereld, de onderstroom met de bovenstroom en ook haar passie de muziek met haar werk in organisaties. Zij brengt beweging in mensen en hun relaties. Haar kracht ligt in het zichtbaar en bespreekbaar maken van 'de onzichtbare olifant' in de ruimte tussen mensen. Het toelaten van kwetsbaarheid in het gesprek, waardoor mensen volledig aanwezig kunnen zijn met alles wat er is. Durven luisteren naar het eigen gevoel en laten leiden door het intern kompas. Zorg en aandacht voor elkaar en bouwen aan duurzame relaties en communities. Gericht op groei en ontwikkeling van mensen, hun organisatie en de bredere context en maatschappij waar zij deel van uitmaken.
Sandra Gevaert, Warrior of the Heart

Sandra werkt als adviseur, coach, trainer en begeleider van ontwikkelings- en transformatieprocessen. Met aandacht en ruimte voor mensen helpt zij een context te creëren waarin organische ontwikkeling mogelijk is en mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en hun bijdrage aan de organisatie. Haar interventies zijn gericht op het hosten van een ontwikkelingsproces met een duurzame impact op de menselijke dynamiek. Zij verbindt daarbij persoonlijke ontwikkeling aan die van de organisatie als geheel. Sandra stimuleert ieder het beste uit zichzelf te halen en daarmee het grotere geheel van de organisatie in haar context en rol in de maatschappij te dienen. Zij stimuleert daarbij co-creatie met betrokken belanghebbenden en bevordert collectief en waarderend leiderschap.


Sandra heeft het Nyenrode is Your Business Forum geïnitieerd met alle medewerkers van Nyenrode, van de tuinman tot de professor. Sindsdien wordt er twee keer per jaar een Nyenrode Forum georganiseerd, waarin medewerkers met elkaar in gesprek gaan over wat er nu speelt en in de toekomst in relatie tot hun eigen werk. Mede naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft Sandra, samen met Dean Leen Paape, het ontwikkeltraject De Luiken Open opgestart en begeleid bij de Accountancy & Controlling opleidingen van Nyenrode.

"Ik heb Sandra leren kennen via haar werk voor Nyenrode. Sandra hielp ons met het organiseren van dialoog sessies met collega's waar het verdiepen van de betekenis van hun werk voorop stond. Daarmee is de verbinding van collega's met elkaar en de missie en visie van Nyenrode versterkt. Vervolgens voelde ik de behoefte om Sandra te vragen ons te helpen bij het veranderen van de opleiding van accountants en controllers teneinde ons marktleiderschap te kunnen verstevigen. Dit heeft geleid tot een ontwikkeltraject met het managementteam, waarna een ontwikkeltraject is opgestart dat de hele organisatie omvat. Sandra is in staat gebleken een groot verschil te maken omdat ze haar persoonlijke levenservaring ten dienste stelt van anderen. De onderlinge vertrouwensband die zij daarbij weet te realiseren is haar grote kracht. Ik beschouw het als een voorrecht met haar te mogen samenwerken."
Prof. dr. Leen Paape RA RO CIA, Dean & Member Executive Board Nyenrode Business Universiteit

"De wereld van morgen vraagt om mensen die van binnen naar buiten leven in hun voelen, denken en handelen. Wie van binnenuit zijn koers bepaalt, neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen geluk en het geluk van anderen. De wereld vraagt om mensen die weten wat ze kunnen, de roep van deze tijd verstaan en in staat zijn en het lef hebben om hun verantwoordelijkheid te nemen." Tex Gunning, topman AkzoNobel Decorative Paints in Ode bijlage NRC Handelsblad d.d. 10 november 2011