Sandra Gevaert Adresgegevens

pijltje The Art of Participatory Leadership

The Art of Participatory Leadership (AoPL) is gebaseerd op de veronderstelling dat alle benodigde kennis en wijsheid voor het oplossen van een vraagstuk al in mensen aanwezig is en dat mensen zich pas eigenaar voelen van een oplossing als ze daar zelf aan hebben bijgedragen of deel van zijn (geweest). Daarom is het belangrijk om alle stakeholders te betrekken bij het bedenken van nieuwe oplossingen voor een gezamenlijk vraagstuk. Breng het hele systeem in de ruimte en je vindt niet alleen een betekenisvolle oplossing maar bent ook meteen verzekerd van de realisatie ervan. Door mensen met elkaar in gesprek te brengen over wat er voor hen echt toe doet, gaan zij vanzelf samenwerken om dat ook te realiseren. De 3-daagse Art of Participatory Leadership training wordt twee keer per jaar georganiseerd, afwisselend in Nederland en België. De eerstvolgende vindt plaats van 26 t/m 28 september 2017 op de Heerlijckyt van Elsmeren in België. Meer informatie en aanmelding: http://artofparticipatoryleadership.org/over-deze-training.

De Art of Participatory Leadership vertrekt vanuit integraal, systemisch en inclusief denken en is gebaseerd op het (bege)leiden vanuit het collectief. Denk aan het benutten van de collectieve intelligentie en wijsheid, het bevorderen van zelforganisatie en organisatie ontwikkeling, het praktiseren van co-creatie en multi-stakeholder dialoog. Dat vraagt volledig aanwezig zijn (presencing), diep luisteren, verbinden van hoofd, hart en handen, bewust worden van eigen wensen en verwachingen en openstaan voor wat je nog niet weet of kent.
Klooster Nieuwkerk Goirle
Klooster Nieuwkerk Goirle


Wat je hiervoor nodig hebt is een uitnodigende context en een open ruimte waarin mensen zichzelf kunnen organiseren rondom een gerichte vraag. Mensen steunen de oplossingen waar ze zelf aan hebben bijgedragen. Een voorwaarde voor eigenaarschap en actieve deelname. Participatief leiderschap is een proces dat de container en werkvormen biedt waarin betekenisvolle gesprekken gevoerd kunnen worden, relaties zich vormen en verdiepen en samenwerking en co-creatie werkelijkheid worden.

AoPL Training 17-19 september 2014
AoPL Training 17-19 september 2014


Het is nu meer dan ooit tijd om samen te werken. We staan aan het begin van een participatieve democratie. We staan op om meer bewuste burgers te worden. We hebben participatieve praktijken en methoden nodig die ons helpen om dit te verwezenlijken. The Art of Participatory Leadership biedt een context waarin je oefent met deze methoden, ze toepast op een eigen vraagstuk en jezelf verrijkt met de ervaringen en inzichten van anderen. Je wordt deel van een 'learning community' waar je zelf mede vorm en inhoud aan geeft. Een activiteit van de AoPL community is bijvoorbeeld: De Kunst van het Vertragen.

Blogs:
De organisatie is ook maar een mens
Be the Change
Van Moeten naar Willen
Participatie: hoe doe je dat echt?

The Art of Participatory Leadership bouwt voort op de principes en werkwijze van The Art of Hosting (AoH). Sinds 2009 wordt de AoH in het Nederlands aangeboden vanuit Engage en is Sandra Gevaert deel van het hosting team. In 2014 heeft zij een nieuw team gevormd met Lieven Callewaert en Minouche Besters. In 2015 heeft Jos Motmans zich hierbij aangesloten. Lieven en Sandra geven samen de trainingen, soms aangevuld met een apprentice of specialist. De klassieke AoH training wordt een stap verder gebracht in The Art of Participatory Leadership, die van 17-19 september 2014 voor het eerst plaats vond in Klooster Nieuwkerk Goirle. Sindsdien vindt de training twee keer per jaar plaats, afwisselend in België en in Nederland. De alumni van de training blijven elkaar zien tijdens verdiepingssessies en terugkomdagen. In de community die zich gaandeweg aan het vormen is ontstaan diverse kruisbestuivingen en samenwerkingsverbanden. Meer informatie en aanmelding: http://artofparticipatoryleadership.org/over-deze-training.

Ben je nieuwsgierig naar The Art of Participatory Leadership, neem contact op met Sandra of Lieven.

The Art of Hosting gaat om het beoefenen van leiderschap als een proces waarin de creativiteit en intelligentie van de hele groep wordt aangesproken en geactiveerd. Waarin we bereid zijn de controle los te laten zodat de kwaliteit van de samenwerking kan toenemen. Gericht op toenemende wijsheid in het nemen van beslissingen en acties die duurzaam zijn en het grotere geheel dienen. The Art of Hosting (AoH) is ook een training, een manier van werken en een partnerschap van beoefenaars over de hele wereld. Meer informatie over het gedachtegoed van The Art of Hosting, Community of Practitioners of de trainingen in het Engels en in andere landen vind je op www.artofhosting.org.

"The Art of Hosting training biedt je ruimte om goede gesprekken te arrangeren, te faciliteren, te voeren en er veel mee te oefenen. Direct toepasbaar in je werk en een korte retraite bovendien."
Frank Kresin, Research Director Waag Society, Amsterdam

"De training Art of Hosting biedt een fascinerende kijk in een nieuwe wereld van samen werken, samen beleven en samen scheppen. Een wereld die al bestaat, en die we kunnen laten groeien door met genoeg mensen zachtjes de goede kant op te duwen. Zeer de moeite waard."
Fred Teunissen, freelance journalist, Nijmegen/Amsterdam

"The Art of Hosting is zeker aan te raden, omdat het een mooie balans weet te vinden tussen persoonlijk leren, leren over het 'hosten' van verander/leertrajecten en de praktische toepassingen."
Martijn Cremers, Programma Manager De Baak Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

"De Art of Hosting is een leerzame, intensieve en inspirerende training die je op praktische, creatieve en toegankelijke wijze leert hoe je snel en diepgaand, in co-creatie met je klant(en), tot de kern van de zaak te komen. Geleid door een team van uitermate professionele, getalenteerde en bijzonder inspirerende persoonlijkheden is deze training van harte aan te bevelen voor een ieder die door middel van betekenisvolle communicatie, op zowel individueel als collectief niveau, een verschil wil maken in de wereld. "
Edwin Holwerda, zelfstandig trainer/coach/adviseur, oprichter van Kaora, Haarlem

"Anno 2010 is de Art of Hosting de enige 'training' waarin op een samenhangende wijze de kunst van de 'collectieve wijsheid naar boven brengen' op een diepe, praktische en ervaringsmatige wijze geleerd wordt. Ik vind het niveau van de deelnemers hoog. Heel bijzondere vind ik dat de AoH én bijzonder diepzinnig (veel mensen zien grote kwartjes bij zichzelf vallen gedurende de dagen) is én buitengewoon praktisch: alle werkvormen als Open Space, World Cafe en Appreciatie Inquiry worden zowel passief als actief geoefend en voorzien van hoogstaand schriftelijk materiaal. Volgens mij is de AoH een must voor iedereen, managers en adviseurs/trainers, die zichzelf als 'host' van de collectieve wijsheid van een groep zien."
Jasper Rienstra, Synnervator, CHE/Synnervate en Organisatieontwikkelaar/Trainer,

"De Art of Hosting training is een inspiratiemoment voor iedereen uit het trainersvak die andere werkvormen en achtergronden wil leren. Het is zeker ook voor ervaren mensen die het nodig hebben om af en toe de confrontatie aan te gaan met zichzelf en weer in te contact te komen met hun dromen en verlangens. Maar vooral om te genieten van het praten over andere invalshoeken met nieuwe mensen en zo opnieuw geïnspireerd te raken!"
Brenda Wigleven, Programmamaker De Baak Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Vragen waarderende gesprekken
Vragen waarderende gesprekken


[file=22]