Sandra Gevaert Adresgegevens

pijltje Multi-stakeholder samenwerking

"Alleen kan je niks, je moet het samen doen", aldus Johan Cruijff.

Samenwerken geeft energie en stelt ons in staat om veel meer te bereiken dan we ooit alleen zouden kunnen. Hoe komt het dan dat het toch niet zo makkelijk is? Veel organisaties zijn door schaalvergroting en specialisatie verworden tot een groep eilandjes die meer voor zichzelf dan voor het geheel werken. Daarnaast zijn veel taken verdeeld over meerdere partijen, zoals de productie en distributie van producten, het beheer en de uitvoering van publieke diensten, de betaling (verzekering) en uitvoering van zorg. Om hierin het goede te doen voor de klant/burger/patient en in te spelen op veranderende wensen en behoeften hebben de betrokken partijen elkaar voortdurend nodig.

Een column in het New Financial Magazine over mijn rol in Samen in Actie: New Financial Magazine.

"In Samen in actie was jij de gedreven en energieke creatieveling en gangmaker. Vastberaden, bereid tot dialoog, pittige discussie en altijd in verbinding met de andere deelnemers. Veel dank daarvoor!"
Henk Korthorst, Projectleider kwaliteitsverbetering toezicht DNB

Hoe dan?
Samenwerken begint bij mensen die dit willen, durven en kunnen. Het wakker maken van de passie in mensen, het activeren en versterken van wat hen drijft, is de belangrijkste bron van verandering in elk systeem. Deze mensen in verbinding brengen met elkaar kan een beweging op gang brengen die de gewenste verandering ook echt in gang zet en realiseert. Ook over de grenzen van organisaties heen. Vervolgens mensen trainen en begeleiden om zelf in actie te kunnen komen en de condities te creëren waarin ze dit ook durven doen.

Als host/coach van multi-stakeholder samenwerkingsprocessen ontwerp ik samen met de betrokken partijen een proces om tot het gewenste resultaat te komen. Dit begint met het creëren van een veilige context waarin mensen vanuit hun hart durven spreken en handelen en durven te gaan staan voor wat er voor hen echt toe doet. Het meenemen van de binnenkant van de organisatie, wat mensen denken, voelen, willen en wat de heersende cultuur is, is cruciaal om tot duurzame vernieuwing te komen. Het verbinden van de binnen- en buitenkant van mensen en daarmee van de organisatie, maakt vernieuwing via cocreatie mogelijk. Vanuit de kennis en wijsheid die mensen zelf hebben over hun eigen werk. Niet omdat het moet, maar omdat mensen dat zelf willen. Dat is de essentie.

Samen in Actie is een mooi voorbeeld van een multi-stakeholder samenwerking. Samen in Actie is ontstaan uit een dialoog van een twintigtal betrokken professionals uit de financiële sector, zowel marktpartijen als toezichthouders, rondom de vraag 'Hoe kunnen we werken aan een cultuur waarin we minder controleren wat we niet willen en meer bevorderen wat we wel willen'. Minder focus op controle en meer focus op vertrouwen. Dit resulteerde in een aantal dialoog sessies waar we verhalen hebben gedeeld over wat het gewenste gedrag is waar we meer van willen zien. Met als doel om samen te werken aan een duurzame en betrouwbare sector waar ieder met plezier en trots werkt en die een zinvolle bijdrage levert aan de maatschappij.

Naar aanleiding van mijn ervaringen met multi-stakeholder samenwerkingsprocessen schreef ik een paar blogs:

Over het dilemma onafhankelijkheid versus autoriteit en de bijzondere verhalen en lessen van Paul de Blot schreef ik mijn eerste blog: Onafhankelijkheid versus Autoriteit: wat maakt ons werkelijk vrij?.

Naar aanleiding van de Tegenlicht documentaire 'De biecht van de bankier' heb ik een tweede blog geschreven getiteld 'Machteloosheid' Machteloosheid.

Tenslotte een blog over de impact van muziek op samenwerking: Music and me.