Sandra Gevaert Adresgegevens

pijltje Social Innovator

Sociale innovatie vraagt aandacht voor de mens, datgene wat ons menselijk maakt en wat we als mens nodig hebben om te floreren en het beste uit onszelf te halen. Sociale innovatie is nodig om de balans te herstellen tussen de menselijke en technische ontwikkeling, zodat de techniek gebruikt wordt op een humane manier die ons daadwerkelijk dient.

Interview met Sandra over wat haar drijft: Prikkels Magazine

Vraagstukken van sociale innovatie in organisaties en communities gaan veelal over het bevorderen van betrokkenheid, eigenaarschap, samenwerking, vernieuwing en zelfsturing of zelforganisatie. Dat een organisatie succesvoller is als mensen zich meer betrokken voelen, zelf met ideeën voor vernieuwing komen, hiervoor eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen, pro-actief stakeholders betrekken en constructief met elkaar samenwerken, dat staat buiten kijf. Maar hoe doe je dat?
Je kunt mensen hier niet toe dwingen. Dit gaat over mensen laten floreren, uitnodigen om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten in te zetten ten dienste van het grotere geheel. Dat doen ze alleen als ze het zelf willen, durven en kunnen. Groei en verandering komt immers van binnen uit. Het gras kun je ook niet harder laten groeien door eraan te trekken.

Art of Participatory Leadership maatjes
Art of Participatory Leadership maatjes

Wat kun je wel doen?
Condities creëren waarin mensen floreren. Een vruchtbare bodem, voldoende voeding en licht, ruimte en kansen, vertrouwen en support. Voor mensen begint dat met een prettige werkomgeving en een waarderende cultuur waarin ruimte is voor eigenheid en diversiteit. Door bedenken-beslissen-doen in een hand te brengen, leg je eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie en creëer je ruimte voor bottom-up innovatie. Dit vraagt loslaten van controle en macht op hogere niveaus in de organisatie. En voldoende vertrouwen in elkaar om dat ook te durven doen. Het vraagt tevens een sterke 'purpose', een gezamenlijke bedoeling en richting, waaraan alle betrokkenen hebben bijgedragen en zich deel van voelen. Zodanig dat mensen zelf kunnen beoordelen in welke mate zij hieraan willen bijdragen. Zodat zelfsturing en zelforganisatie mogelijk wordt.

Het ontwikkelingsproces kan intern geborgd worden door het werken met een kernteam van betrokkenen uit de organisatie. Idealiter vormen zij samen een goede afspiegeling van het hele systeem en hebben zij belang bij het voortbestaan van de organisatie. Sandra ondersteunt dit kernteam om een actieve rol op te pakken in het ontwikkelingsproces en hierin zelf een voorbeeld te zijn van dat wat ze willen creëren. Zij stimuleert dialoog en verbinding binnen het team en met de rest van de organisatie en haar bredere context van stakeholders. Zij inspireert mensen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en in beweging te komen. Tijdens het traject begeleidt en traint zij de kernteam leden om het proces zelf te kunnen begeleiden, zodra dat mogelijk en wenselijk is.

Sandra laat zich inspireren door de laatste ontwikkelingen op het gebied van sociale innovatie en diverse visies op persoonlijke, team, leiderschap en organisatie ontwikkeling. Zij is een steward van de internationale Art of Hosting community en geeft trainingen in The Art of Participatory Leadership. The Art of Hosting Meaningful Conversations gaat over het vormen van echte en hechte communities die samen de wereld co-creëren die ze wensen. Wat vraagt dat van het individu en wat vraagt dat van de groep: hoe host je jezelf en hoe host je de groep, zodanig dat gesproken wordt over wat er echt toe doet voor de betrokkenen. En dat er iets nieuws kan ontstaan vanuit de collectieve wijsheid die zichtbaar wordt. Dat is echte co-creatie.

Sandra is een inspirerend coach van executives, managers, professionals en specialisten op het terrein van communicatie, bewustwording, gedrag en (persoonlijk en collectief) leiderschap.

Recente opdrachten: